Felanmälan & jour +46 (0)771 19 0003

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast de uppgifter ni skickar in till oss via e-post eller kontaktformulär. Det handlar alltså om t ex namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna används endast för att ta kontakt med er vid visat intresse för våra tjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder bl.a. SSL (Secure Socket Layer), som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering. Vi använder även brandvägg för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du kontaktat oss sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att radera dem. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Star Park inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Star Park förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Cookies

En cookie, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är även möjlig att använda för att följa en användares surfande.

FÖRDELARNA MED COOKIES.
Cookies används till exempel också vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte oss senast. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig.

KAN JAG UNDVIKA COOKIES?
Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vår webbplats fungerar delvis även om du nekar cookies.