Felanmälan & jour +46 (0)771 19 0003

Kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift och vill överklaga?

Har du fått en kontrollavgift beror det på att parkeringsreglerna som gäller på parkeringen inte efterlevts.

Önskar du överklaga din kontrollavgift görs detta skriftligt och den information du behöver för att överklaga återfinns längst ner på kontrollavgiften.

Beskriv vad du anser vara felaktigt och ange all den information du anser relevant för en utredning av ditt ärende.

Har du t ex. fått en kontrollavgift som specificerar att du ej erlagt avgift, bifoga då eventuellt kvitto som styrker din erlagda parkeringsavgift.

När din överklagan inkommit och registrerats pausas ditt ärende och du behöver inte betala in beloppet på kontrollavgiften förens du mottagit ett beslut.