Felanmälan & jour +46 (0)771 19 0003

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster och vill boka ett möte eller har funderingar kring hur vi kan hjälpa just er?

Öppettider kontor

Måndag – Fredag 8:00 – 17:00

Kundtjänst – 0771 190 003
Försäljning – 010 147 01 56
Ekonomi – 010 147 01 57

Felanmälan & Jour

Vår jour har öppet dygnet runt.
0771 190 003
Anmäla felparkerat fordon – 010 147 01 55

Frågor & svar

Är du intresserad av våra tjänster och vill boka ett möte eller har funderingar kring hur vi kan hjälpa just er?

Har du fått en kontrollavgift och vill överklaga?

För att överklaga en kontrollavgift, följ instruktionerna angivna längst ner på den gula kontrollavgiften.

Beskriv vad du anser vara felaktigt och ange all den information du anser relevant för en utredning av ditt ärende.

Har du t ex. fått en kontrollavgift som specificerar att du ej erlagt avgift, bifoga då eventuellt kvitto som styrker din erlagda parkeringsavgift.

När din överklagan inkommit pausas ditt ärende och du behöver inte betala in beloppet på kontrollavgiften förens du mottager ett beslut.

Tappat bort kontrollavgift, vart hittar jag inbetalningsuppgifter?

För att erhålla information kring betalning av en kontrollavgift vänligen kontakta oss på info@starpark.se och ange det registrerings nummer som ärendet gäller.

Hur byter jag registreringsnummer på befintligt tillstånd?

I appen kan du enkelt flytta ditt tillstånd från ett fordon till ett annat. Detta ska göras innan eller i samband med att du parkerar ditt fordon.

1. Öppna upp E-Park appen.
2. Välj ”tillstånd” längst ner i skärm.
3. Välj ”redigera” (Ikonen med penna)
4. Mata in ett registreringsnummer.
5. Spara!

Jag kan inte betala med E-park appen, vad gör jag?
Har du inte möjlighet att betala med app funktionen kan du välja att sms-parkera.

Så här SMS-parkerar du:
1. Leta upp zonkoden för parkeringsplatsen. Zonkoderna finner du på de betalupplysningsskyltar som återfinns på vald parkeringsplats.

2. Skicka ett SMS till 0736 304 050 med dessa uppgifter i följd:

Zonkod Registreringsnummer Personnummer

Exempel: 1234 ABC123 6303030303.
Observera att det är ett mellanslag mellan zonkod, registreringsnummer och personnummer.

För att din biljett ska vara giltig är det också viktigt att du försäkrar dig om att du får ett svarsmeddelande från E-park. Får du ej ett svars meddelande har registreringen av din parkering inte genomförts.

3. Avsluta din parkering genom att skicka ordet Avsluta till 0736-304050. När din parkering är avslutad ska du mottaga ett sms vilket bekräftar att din parkering är avslutad. Detta sms innehåller information om pris, parkeringstid och hur du går tillväga för att betala din biljett.

Kan du varken bruka E-parkera appen eller smsa går det också bra att kontakta E-park för att få hjälp att starta en parkering, tel 010-101 31 10.

Mer information gällande E-parkeras betallösningar återfinnes genom att följa länken Electronic Parking – Parkera och betala enkelt med mobilen

Kan jag hyra p-plats av er?

Här hittar du de parkeringar vi hyr ut platser till:

Köp P-tillstånd & hyr parkering

Hur arbetar era parkeringsvakter?
På Star Park arbetar vi efter LKOP, Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Kortfattat innebär detta att vår personal söker att upprätthålla de parkeringsregler markägaren beslutar kring.

Det kan t ex. innebära kontroll av fordon för att säkerställa att parkeringsförbud efterlevs i syfte att främja framkomlighet, tillgänglighet eller säkerhet.

Vår bevakning säkerställer också att markägaren erhåller ersättning för den upplåtna parkeringsplatsen, t ex. att en parkeringsavgift erlägges i ersättning för brukande av en p-plats.

Parkeringsvaktens kontroller i samspel med juridisk skyltning enligt vägmärkesförordningen syftar också till att säkerställa att specifika fordonsgrupper eller förare får tillgång till de platser dom är tillägnade.

Inkassokrav trots betald faktura

Skicka ett mail till oss med ditt registreringsnummer så hjälper vi dig vidare.

info@starpark.se